Perunkirjoitus ammattitaidolla asianajajalta

6 July 2023
 Kategoriat: , Blog

Kun ihminen kuolee, hänen jäämistönsä eli kuolinpesä pitää lain mukaan luetteloida ja kirjata perukirjaan. Tämä omaisuuden luettelointi tapahtuu perunkirjoitustilaisuudessa. Perunkirjoitus toimitetaan normaalioloissa kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Ennen perunkirjoitusta vainajan virkatodistukset on kerättävä, sukupuu on tutkittava ja kaikille kuolinpesän osakkaille on toimitettava kutsu tilaisuuteen. Toimintajärjestys Kaikkein aikaa vievin osuus on usein virkatodistusten hankkiminen kaikilta niiltä paikkakunnilta, joilla vainaja on asunut. Virkatodistus tulee hankkia myös jokaiselta kuolinpesän osakkaalta. Näitä ovat vainajan lapset ja lastenlapset eli perilliset, vainajan leski sekä ne henkilöt, joille vainaja on testamentannut jotakin. lue lisää