Perunkirjoitus on kuolinpesän taloudellisen tilanteen selvitys

2 December 2022
 Kategoriat: , Blog


Perunkirjoitus ja perinnönjako eivät ole sama asia, eikä niitä tarvitse tehdä samanaikaisesti. Tämänkertaisessa kirjoituksessa otimme selvää, mitä kaikkea perunkirjoitukseen kuuluu ja kuka siitä on vastuussa. Tervetuloa blogin pariin ja jos aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, kannattaa jatkaa lukemista!

Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat eri asioita

Perunkirjoitus järjestetään kuolinpesän taloudellisen tilanteen selvittämiseksi ja tilaisuudessa laaditaan tai täydennetään perunkirja, jonka kaikki kuolinpesän osakkaat allekirjoittavat. Kuolinpesän osakkaina voi olla esimerkiksi vainajan leski, lakimääräiset perilliset, testamentin saajat, toissijaiset perilliset ja myös valtio. Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan kaikille perillisille ja testamentinsaajille. Nämä kaksi toimitusta ovat erillisiä, eikä niitä tarvitse tehdä samanaikaisesti ja perinnönjaon voi myös jättää tekemättä, sillä se ei ole pakollinen oikeustoimi, kun taas perunkirjoitus on.

Miten perunkirjoitus tehdään?

Perunkirjoitusta varten valitaan kaksi uskottua miestä ja siihen ei tarvitse erityistä osaamista. Uskotut miehet voivat olla esimerkiksi kuolinpesän osakkaita tai asiaa hoitamaan voidaan myös palkata ulkopuolinen asiantuntija. Ensimmäisessä vaiheessa täytyy perunkirjaa varten selvittää pesän osakkaat, arvioida kuolinpesän arvo ja listata kaikki siihen kuuluva omaisuus. Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa yleensä kuolinpesän omaisuuden hoitamisesta vastuussa oleva henkilö, joka on usein vainajan leski tai lapsi. Perunkirjoitus täytyy toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta siihen on mahdollista anoa lisäaikaa tarpeen mukaan.

Perunkirjoituksen järjestäminen

Kun kaikki perunkirjoitukseen vaadittavat dokumentit ovat koossa, perilliset selvitetty, virkatodistukset tilattu, uskotut miehet valittu, omaisuuden arvo selvitetty ja listattu, voidaan järjestää perunkirjoitus tilaisuus. Perunkirjoitus tilaisuus järjestetään kutsumalla kaikki kuolinpesän osakkaat tilaisuuteen. Tilaisuudessa täytetään perunkirjan tiedot ja käydään ne läpi, vahvistetaan omaisuusluettelo ja omaisuuden hinta-arvio, selvitetään lesken oikeudet ja allekirjoitetaan perunkirja. Perunkirjan allekirjoittaa sekä uskotut miehet että kaikki kuolinpesän osakkaat. Tilaisuus kestää yleensä noin tunnin verran ja sitä ei tarvitse järjestää viranomaisen luona, eikä paikalle tarvita valvojaa, eikä tilaisuudelle tarvitse myöskään hakea lupaa. Kaikkien kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse olla tilaisuudessa läsnä, mutta paikalla täytyy olla vähintään kaksi uskottua miestä ja kuolinpesän ilmoittaja. Kuolinpesän osakkaiden kannattaa kuitenkin olla tilaisuudessa läsnä, sillä siinä selviää paljon tärkeitä asioita koskien perintöä. Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy tarjoaa kattavat asianajopalvelut.


jaa