Perunkirjoitus ammattitaidolla asianajajalta

6 July 2023
 Kategoriat: , Blog

Kun ihminen kuolee, hänen jäämistönsä eli kuolinpesä pitää lain mukaan luetteloida ja kirjata perukirjaan. Tämä omaisuuden luettelointi tapahtuu perunkirjoitustilaisuudessa. Perunkirjoitus toimitetaan normaalioloissa kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Ennen perunkirjoitusta vainajan virkatodistukset on kerättävä, sukupuu on tutkittava ja kaikille kuolinpesän osakkaille on toimitettava kutsu tilaisuuteen. Toimintajärjestys Kaikkein aikaa vievin osuus on usein virkatodistusten hankkiminen kaikilta niiltä paikkakunnilta, joilla vainaja on asunut. Virkatodistus tulee hankkia myös jokaiselta kuolinpesän osakkaalta. Näitä ovat vainajan lapset ja lastenlapset eli perilliset, vainajan leski sekä ne henkilöt, joille vainaja on testamentannut jotakin. lue lisää 

Perunkirjoitus on kuolinpesän taloudellisen tilanteen selvitys

2 December 2022
 Kategoriat: , Blog

Perunkirjoitus ja perinnönjako eivät ole sama asia, eikä niitä tarvitse tehdä samanaikaisesti. Tämänkertaisessa kirjoituksessa otimme selvää, mitä kaikkea perunkirjoitukseen kuuluu ja kuka siitä on vastuussa. Tervetuloa blogin pariin ja jos aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, kannattaa jatkaa lukemista! Perunkirjoitus ja perinnönjako ovat eri asioita Perunkirjoitus järjestetään kuolinpesän taloudellisen tilanteen selvittämiseksi ja tilaisuudessa laaditaan tai täydennetään perunkirja, jonka kaikki kuolinpesän osakkaat allekirjoittavat. Kuolinpesän osakkaina voi olla esimerkiksi vainajan leski, lakimääräiset perilliset, testamentin saajat, toissijaiset perilliset ja myös valtio. lue lisää